Arjan Kampen
   

 

Wat doe ik?

Als manager ben ik goed in het ontwikkelen en innoveren op de snijvlakken tussen zorg, welzijn, WMO en de justitiële keten. Ik vind het daarin belangrijk dat mensen met een beperking in een zo gewoon mogelijke situatie ondersteund worden.

Coaching van medewerkers is een belangrijk en boeiend onderdeel van mijn vak, zeker in deze periode van grote transities in de zorg.

Hoe doe ik dat?

Als manager leg ik verantwoordelijkheden daar waar ze horen en geef medewerkers daardoor vrijheid en vertrouwen. Ik ben daarbij alert op wat niet direct wordt uitgesproken en stel vragen die anderen niet stellen. Daardoor kom ik tot creatieve oplossingen in complexe  of vastgelopen dossiers en help ik medewerkers nog meer uit zichzelf te halen.

Voorbeelden

  • Teamleider wijkteams gemeente Arnhem
  • Cluster manager a.i. Ambiq
  • Manager Uitkomstbureau Soul System
  • Manager 's Heeren Loo
  • Manager Uitbreiding Pameijer
  • Teamleider Invalpool Pameijer